Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 16.2.2021

§ 5 Tampereen kaupungin kotouttamisohjelma 

TRE:1239/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Perustelut

Tampereen kaupungin uusi kotouttamisohjelma on valmisteltu vuoden 2020 aikana ja se on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 12.1. Kaupungin johtoryhmän toiveesta kotouttamisohjelma käsitellään neuvostoissa; vammais- ja vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Mari Taverne esittelee kaupungin uuden kotouttamisohjelman sisällön pääpiirteissään ja neuvoston jäsenillä on mahdollisuus antaa omat kommenttinsa kotouttamisohjelman sisällöstä. Kotouttamisohjelmaluonnos lähetetään liitteenä etukäteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.