Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaksisuuntaista kotoutumista liikunnalla -hanke 

TRE:18/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, p. 0408012686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, p. 0408012686

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Abdulkadir Hashi on allekirjoittanut aiesopimuksen Tampereen ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen kanssa osallistumisesta mahdolliseen liikuntahankkeeseen, jossa pyritään aktivoimaan maahanmuuttajataustaisia tamperelaisia  mukaan matalan kynnyksen liikuntatoimintaan. Erityistä painoa annetaan naisten liikuntaharrastuksen aktivoimiseen.

Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvosto osallistuu TAKK:n koordinoimaan hankkeeseen, jonka tarkoitus on edistää aikuisten maahanmuuttajien liikuntaharrastuksiin osallistumista kotoutumisen alkuvaiheessa.

Maahanmuuttajaneuvoston rooli hankkeessa on edustaa alueen maahanmuuttajayhteisöjä, toimia neuvoa antavana elimenä sekä toimia osaltaan hankkeen tiedotuskanavana. Edellä kuvattuun yhteistyöhön ei ohjata hankerahoitusta eikä se edellytä Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvostolta osallistumista hankkeen kustannuksiin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään anottu hanke tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.