Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely
Maahanmuuttajaneuvosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi koordinaattori Marja Nyrhiselle ja tulkki Jutta Lillialle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.