Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Osallistuvan budjetoinnin kokeilu 

TRE:18/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Perustelut

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa, ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään. Menetelmä on yleistymässä Suomessa.

Tampereella käynnistyy keväällä ensimmäinen koko kaupungin laajuinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu, jossa teemana on lasten ja nuorten hyvinvointi. Kaupunki on varannut teemaan liittyvien ideoiden toteutukseen 450 000 euroa. Kokeilusta käytetään nimeä Mun Tampere -osbu.

Mun Tampere -osbun kuukauden kestävä ideointivaihe alkaa 15. huhtikuuta ja päättyy 15. toukokuuta. Ideointivaiheessa kuka tahansa voi ehdottaa keinoja 0–17-vuotiaiden tamperelaisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Elokuussa ideoista jalostetaan suunnitelmia kaikille avoimissa työpajoissa, ja marraskuussa tamperelaiset valitsevat äänestämällä suunnitelmista parhaat. Kaupunki vastaa voittaneiden suunnitelmien toteutuksesta vuoden 2021 aikana. Ideoita toivotaan myös maahanmuuttajataustaisilta kuntalaisilta ja parhaillaan keskustellaan, voisiko ideoita lähettää myös englannin kielellä.

Nuorten hyvinvointia halutaan parantaa eri puolilla Tamperetta. Käytössä oleva 450 000 euroa jakautuu niin, että jokaiselle kaupungin viidestä alueesta (koillinen, kaakko, keskusta, etelä ja länsi) on suunnattu kullekin 70 000 euroa. Koko kaupungin alueella toteutettaviin ideoihin on käytössä 100 000 euroa.

Osallistuvassa budjetoinnissa myös alaikäiset pääsevät vaikuttamaan. Kaikenikäiset lapset ja nuoret voivat ideoida ja tulla mukaan suunnittelutyöpajoihin. Äänestämään pääsevät kaikki 12 vuotta täyttäneet tamperelaiset.

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/osallistuva-budjetointi.html

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään hanke tiedoksi ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa 28.4, jonka aikana voidaan myös tehdä ehdotuksia rahan käytöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.