Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Gürcan Ucan ja Alois Weimer.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.