Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Teemakeskustelu: Tampereen kotouttamisohjelma 

TRE:18/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Perustelut

Voimassa oleva kotouttamislaki 30.12.2010/1386 edellyttää että ”kunnan  tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Asia on ollut esillä maahanmuuttajaneuvoston kokouksessa 28.10. Pormestari on nimennyt kaupungille työryhmän valmistelemaan uutta kotouttamisohjelmaa ja maahanmuuttajaneuvostolta kaivataan nyt eväitä työskentelyyn.  Esittelijä kertoo kokouksessa valmistelutyön tilanteesta. Maahanmuuttajaneuvoston jäsenten kokemuksia kotouttamisesta halutaan hyödyntää kokouksessa ja kerätä talteen kotoutumista edistäviä ja/tai haittaavia  elementtejä.

Maahanmuuttajaneuvoston jäseniä osallistetaan kotouttamisohjelman suunnitteluun ja kommentointiin ohjatun työryhmätyöskentelyn avulla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Maahanmuuttajaneuvosto piti työpajan, joka on suunniteltu koordinaattori Marja Nyrhisen ja esittelijä Mari Taverneen toimesta. Työpajassa käsiteltiin neljää kysymystä neljässä ryhmässä. Työpajan aiheet olivat 1. henkilökohtaiset kokemukset omasta kotoutumisesta. 2. Mitä kokisit ja toivoisit, että maahanmuuttajan EI tarvitsisi kokea kotouttamista edeltävissä palveluissa? 3. Miten kolmannen sektorin ja maahanmuuttajajärjestöjen palvelut saataisiin konkreettisesti tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista? 4. Mitä toimenpiteitä kaupunki ja yhdistykset voisivat tehdä maahanmuuttajien osallisuuden edistämiseksi yhteiskunnan aktiivisina jäseninä?