Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 20.4.2021

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Järjestetty sähköinen kokous yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 §:n ja Tampereen kaupungin hallintosäännön 120 §:n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams-kokouksella.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.