Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 20.4.2021

§ 9 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tämän kokouksen ajaksi suunnittelujohtaja Leena Viitasaarille ja projektipäällikkö Outi Valkamalle.