Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 20.4.2021

§ 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Alfashtaki Housana ja Karelle Bélanger.