Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 20.4.2021

§ 10 Tampere Junior 

TRE:1239/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Maroufzadeh Mani, Palveluneuvoja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686

Perustelut

Tampere Junior on kehitysohjelma, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventaminen Tampereen eri asuinalueilla. Tavoitteeseen vastataan kehittämällä yhteisjohtamista, sovittamalla yhteen hajallaan olevaa tietoa sekä ymmärtämällä lasten, nuorten ja lapsiperheiden arjessa esiintyviä ilmiöitä ja muutostarpeita. Eriarvoisuuden vähentämiseen liittyvää kehittämistyötä toteutetaan yhdessä asukkaiden, ammattilaisten, yritysten, järjestöjen ja tiedeyhteisöjen kanssa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.