Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 11 Koronavirustilanteen poikkeusajan toimenpiteet maahanmuuttajanäkökulmasta 

TRE:18/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, p. 040-8012686  

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, p. 040-8012686  

Perustelut

Maailmanlaajuinen korona-pandemia on vienyt Suomenkin poikkeustilanteeseen. Tämä on vaatinut myös kaupungin tehostamaan tiedottamista maahanmuuttajaväestölleen.

Toisaalta on jaettu tietoa kuntalaisille eri kielillä kirjoitettuna sekä ääniviesteinä ja toisaalta tarjottu apua ja neuvontaa yrityksille. Myös muunkielistä terveysneuvontaa ollan käynnistämässä vastaamaan suomea huonosti osaavien kuntalaisten tiedon tarvetta. Kuullaan Mari Tavernen ajankohtaiskatsaus koronatiedotuksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)