Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 9 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tämän kokouksen ajaksi projektipäällikkö Nuppu Suvannolle ja tulkki Jutta Lillialle.

Päätös

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tämän kokouksen ajaksi projektipäällikkö Nuppu Suvannolle ja yrityskoordinaattori Ramona Bilmezille.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)