Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 13 Muut esille tulevat asiat 

Perustelut

Muut esille tulevat asiat:

Nuppu Suvannon ja Ramona Bilmezin tämän kokouksen esitysmateriaalit tullaan lähettämään neuvoston jäsenille sähköisesti.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)