Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elizaveta Zimina ja Mahmoud Machaal.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)