Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 12 Tampereen osallistuvan budjetoinnin hanke 

TRE:18/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686  

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne p. 0408012686  

Perustelut

Asia on ollut jo esillä maahanmuuttajaneuvoston edellisessä kokouksessa, jossa päätettiin palata asiaan ja ideoida mahdollisia aloitteita tässä kokouksessa.

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kunta osoittaa tarkoitukseen rahaa, ja kuntalaiset suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään. Menetelmä on yleistymässä Suomessa.

Tampereen osallistuva budjetointi eli Mun Tampere -osbu käynnistyi viime viikolla osoitteessa https://mun.tampere.fi/. Osallistuvassa budjetoinnissa etsitään keinoja lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia Tampereella. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy  Mun Tampere -sivun Tietoa -osiosta  myös englanniksi linkin (https://mun.tampere.fi/pages) takaa. Sieltä löytyy kattava tietopaketti osallistuvasta budjetoinnista ja ohjeita sivulla toimimiseen sekä idean tekoon.

Osbun ideointivaihe kestää 15.5. saakka. Nyt jokainen iästä, asuinpaikasta tai ammatista riippumatta voi jättää oman ideansa Mun Tampere -sivulle.  Ideoita on tullut jo useita, mutta lisää kaivataan, jotta käytössä oleva 450 000 euroa saadaan jaettua ympäri Tamperetta.  

Maahanmuuttajaneuvostolla on nyt mahdollisuus toimittaa idea tai useampiakin ideoita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ehdotukset lisätään  https://mun.tampere.fi/ -sivulle.   Sivustolta löytyy myös muiden jättämät ehdotukset. Uskomme, että tältä porukalta löytyy valtavasti hyviä ja vaikuttavia ideoita. 

Elokuussa kertyneistä ideoista jalostetaan suunnitelmia kaikille avoimissa työpajoissa, ja marraskuussa tamperelaiset valitsevat äänestämällä suunnitelmista parhaat. Kaupunki vastaa voittaneiden suunnitelmien toteutuksesta vuoden 2021 aikana.

Poikkeustilan vuoksi osbun markkinoinnissa korostuu ns. puskaradion merkitys. Tarvitaan siis myös Maahanmuuttajaneuvoston jäsenten asiantuntevaa apua osallistuvasta budjetoinnista viestimisessä. Osbu-toimintamallin edustajat toivovat, että jaatte Mun Tampere -sivun linkkiä omissa verkostoissanne ja kannustatte ihmisiä ideoimaan.  Vastata voi myös englanniksi. 

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu ja toimitetaan eteenpäin seuraavat ideat.

Päätös

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja tiedusteli, tekeekö neuvosto asiassa lisäehdotuksia. Asiasta käytiin keskustelu. Koska neuvosto oli yksimielinen, ei lisäehtouksia tehty.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)