Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 10 Teemakeskustelu: yrittäjyys ja työllisyys 

TRE:18/00.01.03/2020

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, p. 040-8012686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, p. 040-8012686

Perustelut

Maahanmuuttajaneuvosto on sopinut, että kunkin kokouksen yhteydessä keskustellaan yhdestä ennalta valitusta teemasta. Sen yhteydessä kuullaan myös neuvoston ulkopuolisia asiantuntijoita. Maahanmuuttajaneuvosto on valinnut huhtikuun kokouksen teemaksi ”Yrittäjyys ja työllisyys”. Asiantuntijoiksi kokoukseen on tulossa Työllisyys- ja kasvupalvelujen yritysneuvonnan edustaja sekä projektipäällikkö Nuppu Suvanto.

Maahanmuuttajien omistamia yrityksiä oli vuoden 2017 lopussa 591, uudempaa tilastoa ei ole saatavilla.  Samana vuonna ulkomaalaisomisteisten yritysten toimipaikkojen määrä oli noin 4 %  kaikista Tampereen  työpaikoista.  Yritysten liikevaihdosta 4,9 % tulee ulkomaalaisomisteisista yrityksistä.

Nyt vallitseva koronatilanne on aiheuttanut paineita erityisesti ravintola-alalle, kun poikkeusoloissa ravintolatoiminta on siirtynyt pelkästään ulosmyyntiin toukokuun loppuun asti. Tykasin kansainvälisen osaamisen palvelualueella on varauduttu myös maahanmuuttajayritysten tehostettuun yritysneuvontaan.

Maahanmuuttajat kohtaavat työmarkkinoilla monenlaisia esteitä ja työllisyystilanne on heikompi kuin valtaväestöllä. Esteenä voidaan pitää toisaalta maahanmuuttajan itsensä asenteet ja ominaisuudet (esimerkiksi huono suomen kielen taito) ja toisaalta yritysten ja julkisen hallinnon asenteet ja ominaisuudet. TYKASin kansainvälisen osaamisen palvelukokonaisuudessa pyritään madaltamaan työllistymisen kynnystä kummastakin näkökulmasta. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen päällikkö

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)