Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 18 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Maahanmuuttajaneuvoston kokouksissa toimikaudella 2021 - 2023 

TRE:1239/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Perustelut

Hallintosäännön 14 §:n mukaan kaupungissa on maahanmuuttajaneuvosto. Kaupunginhallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Muiden kuin jäsenten, varajäsenten ja esittelijän läsnäolosta- ja puheoikeudesta päättää maahanmuuttajaneuvosto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus Maahanmuuttajaneuvoston kokouksissa myönnetään seuraavasti: projektipäällikkö, tiimiesimies Kristina Kemi, sosiaalityöntekijä Elina Perkiö, koulutuspäällikkö Kristiina Teiss, kasvatus- ja opetuspäällikkö Ulla Ojalammi, suunnittelija Katja Simonen ja erityisasiantuntija Vesa-Matti Ruottinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)