Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 20 Maahanmuuttajaneuvoston pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen toimikaudella 2021 - 2023 

TRE:1239/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Maahanmuuttajaneuvoston tarkastetut pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)