Maahanmuuttajaneuvosto, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 25 Muut esille tulevat asiat 

TRE:1239/00.01.03/2021

Valmistelija

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Lisätietoja päätöksestä

Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne p. 040 801 2686

Perustelut

Muut esille tulevat asiat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Taverne Mari, Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Maahanmuuttajaneuvoston syyskauden 2021 kokousten teemat päätettiin seuraavasti:

  • 9.11.2021 Maahanmuuttajanuorten palvelut ja koululaisten hyvinvointi kouluissa
  • 14.12.2021 Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut ja työllisyyspalvelut Tampereella

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)