Mielenterveys- ja päihdeneuvosto, kokous 29.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 24.5.2022 järjestettävän asukasillan suunnittelu 

TRE:1553/00.01.03/2022

Valmistelija

  • Airaksinen Tanja, Palvelupäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Tanja Airaksinen puh 044 486 3705, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kehittäjäsosiaalityöntekijä Heli Norolahti puh. 044 481 1668, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskustellaan 24.5.2022 järjestettävästä asukasillasta ja sisällöistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Airaksinen Tanja, Palvelupäällikkö

Asukasiltaan liittyvä keskustelu merkitään tiedoksi ja asukasillan sisällöt vahvistetaan.

Avoimen kutsun suunnittelu asukasiltaan aloitetaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sähköiseen kyselyyn tulleet vastaukset nostetaan teemoina mukaan asukasillan sisältöihin.

Kokouskäsittely

Anne Ovaska poistui kokouksesta klo 15:40 ja saapui takaisin kokoukseen klo 15:45.