Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 10.9.2020

§ 22 Läsnäolijoiden toteaminen 

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (§ 13, 13.1.2020) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.5.2021.

Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Raimo Tihveräisen.

Jäsen                                     Varajäsen

Haavisto Jussi                        Sorva Valto

Liettyä Anna- Liisa                  Kalliola Jarmo

Metsälä Jarmo                        Tulonen Heidi

Nevala Yrjö                             Lännenpää Mirko

Niemelä Kari                           Leppänen Marjut

Piitulainen Hannele                 Silius- Haouari Nina

Pulakka Jukka                         Niemi Jari

Seppi Pirkko                            Männikkö Jaana

Tihveräinen Raimo                  Murtola Eija

Vaara Pentti                             Kotalampi Katja

 

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnä olevat.