Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 10.9.2020

§ 30 Muut esille tulevat asiat 

TRE:1855/00.01.00/2020

Perustelut

1. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

1. Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.