Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 10.9.2020

§ 28 Osaamishanke 

TRE:1857/09.05.00/2020

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen sisäisen koulutuksen kehittämishankkeen osalta tehtiin vuonna 2019 osaamisen hallinnan nykytilan kartoitus. Tavoitteena oli tuoda esiin osaamista ja sen hallinnan ja organisoinnin yhtenäistämistä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Hankkeen päämääränä oli myös luoda edellytyksiä sekä osaamisen ennakoivalle hallinnalle että sisäisen koulutuksen suunnittelun koordinoinnin kehittämiselle.

Nykytilan kartoitus aloitettiin vastuualueiden päälliköille tehdyillä kyselyillä ja ryhmähaastatteluilla, jonka jälkeen henkilöstöä osallistettiin hanketyöskentelyyn muun muassa eri vastuualueiden koulutus- ja kokoustapahtumien, työryhmätyöskentelyn ja henkilöstökyselyn avulla. Hankeraportti valmistui huhtikuussa 2020.

Aineistosta nousseet kehittämistarpeet koskivat etenkin yhteistyön ja -toiminnan, osaamisen johtamisen ja tiedolla johtamisen, yhteisten toimintamallien sekä systemaattisuuden kehittämistä ja vahvistamista. Johtopäätöksiä ja ratkaisuehdotuksia on priorisoitu ja edistämistyö on käynnistynyt. Lisäksi Kangasalan paloasemasta kehitetään Pirkanmaan pelastuslaitoksen osaamiskeskusta.

Pelastuslaitoksen osaamiskeskushanke käsittää pääosin henkilöstön sisäisen koulutuksen järjestelmän uudistamisen. Tavoitteena on saada yhdenmukainen tapa toimia työntekijän osaamisen kehittämisessä koko hänen työuransa ajan. Tässä mielessä hankkeeseen sisältyy myös henkilöstösuunnittelujärjestelmä ja sen koulutusosio, jota ollaan uudistamassa usean pelastuslaitoksen yhteistyönä. Osaamishankkeen tarkoituksena on keskittää koulutusosaamista, saada aikaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin koulutussuunnittelujärjestelmä sekä koulutuksen raportointijärjestelmä.

Osaamisen hallintaan ja koulutushankkeeseen liittyviä asioita esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.