Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 10.9.2020

§ 29 Toiminnan ja talouden raportointi 8/2020 

TRE:1830/00.01.03/2020

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsenet ovat pelastusjohtaja, pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö, tiedotuspäällikkö, tekninen päällikkö, johtava palotarkastaja, palopäälliköt, valmiuspäällikkö, työsuojelupäällikkö sekä henkilöstön edustajana luottamusmies. Heille on vastuutettu pelastuslaitoksen eri toiminnot toimintasäännön ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Valmiussuunnittelun, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen vastuualue, pelastustoiminnan vastuualue, ensihoitopalvelujen vastuualue ja hallinto raportoivat toiminnastaan kuukausittain. Raportit esitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asiat tiedoksi.