Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.9.2021

§ 25 Läsnäolijoiden toteaminen 

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (§ 13, 13.1.2020) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.5.2021. Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnanpuheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi RaimoTihveräisen.

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan toimikausi on päättynyt 31.5.2021. Koronatilanteesta johtuen kuntavaalit jouduttiin siirtämään kesäkuulle 2021. Vaalien siirrosta johtuen on todettu, että pelastustoimen neuvottelukunta jatkaa nykyisellä kokoonpanolla, kunnes uudet toimielimet on asetettu. Kokouksen 14.9.2021 kokouskutsua ja esityslistaa lähetettäessä 6.9.2021 ei Tampereen kaupunginhallitus ole vielä nimennyt uusia edustajia Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan.

 

Jäsen                           Varajäsen

Haavisto Jussi               Sorva Valto

Liettyä Anna- Liisa          Kalliola Jarmo

Metsälä Jarmo                Tulonen Heidi

Nevala Yrjö                     Lännenpää Mirko

Niemelä Kari                   Leppänen Marjut

Piitulainen Hannele         Silius- Haouari Nina

Pulakka Jukka                 Niemi Jari

Seppi Pirkko                     Männikkö Jaana

Tihveräinen Raimo           Murtola Eija

Vaara Pentti                       Kotalampi Katja

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnä olevat.