Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.9.2021

§ 26 Pöytäkirjantarkastajan valinta 

Perustelut

Pelastustoimen neuvottelukunta valitsee kokouksessa pöytäkirjantarkastajan. Neuvottelukunnalla on ollut yksi (1) pöytäkirjantarkastaja, joka on valittu osanottajalistan mukaisesti vuorojärjestyksessä.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Pirkko Seppi.