Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.9.2021

§ 29 Sote- ja hyvinvointialueuudistus pelastustoimen kannalta 

TRE:1857/09.05.00/2020

Perustelut

Valtakunnallinen hyvinvointialueuudistus on sitten edellisen neuvottelukunnan kokouksen edennyt toteutusvaiheeseen. Keskeisintä tässä on asianomaisten lakien hyväksyntä eduskunnassa kesäkuussa ja väliaikaisen toimielimen työn käynnistyminen välittömästi tämän jälkeen. Väliaikainen toimielin vastaa muutoksen valmistelutyöstä siihen asti kunnes hyvinvointialueen vaalit on pidetty ja sen uusi hallinto järjestäytynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa työskentelyä helmikuun 2022 loppuun asti. Väliaikaisessa toimielimessä on edustetteuna muutokseen liittyvät tahot ja siinä pelastuslaitosta edustaa pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen ja hänen varahenkilönsä pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen. Väliaikaisessa toimielimessä toimii pelastuslaitoksen asioiden esittelijänä hallintopäällikkö Pirkko Lindström, joka on osa-aikaistyösuhteessa väliaikaishallintoon. Pelastuslaitoksen omaa valmistelutyötä johtaa pelastustoimen jaosto ja tämän puheenjohtajana toimii pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen. Jaoston työ on jakautunut alatyöryhmiin, joihin on nimettynä pääasiassa pelastuslaitoksen omaa henkilöstöä ja eri yhteistoimintatahoja. Tämä työ on käynnistynyt ja siitä tarkempi raportointi annetaan neuvottelukunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.