Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Toiminnan ja talouden raportointi 8/2021 

TRE:1830/00.01.03/2020

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsenet ovat pelastusjohtaja, pelastuspäälliköt, hallintopäällikkö, kehittämispäällikkö, tiedotuspäällikkö, tekninen päällikkö, valvontapäällikkö, palopäälliköt, valmiuspäällikkö, työsuojelupäällikkö sekä henkilöstön edustajana luottamusmies. Heille on vastuutettu pelastuslaitoksen eri toiminnot toimintasäännön ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Valmiussuunnittelun, onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ja teknisten palvelujen vastuualue, pelastustoiminnan vastuualue, ensihoitopalvelujen vastuualue ja hallinto raportoivat toiminnastaan kuukausittain. Raportit esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asiat tiedoksi.

 

Päätös

Asiat merkittiin tiedoksi.