Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 9.6.2020

§ 13 Läsnäolijoiden toteaminen 

Perustelut

Tampereen kaupunginhallitus on nimennyt (§ 13, 13.1.2020) Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.5.2021.

Alla mainituista jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus on valinnut neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Kari Niemelän ja varapuheenjohtajaksi Raimo Tihveräisen.

Jäsen                              Varajäsen

Haavisto Jussi                 Sorva Valto

Liettyä Anna- Liisa           Kalliola Jarmo

Metsälä Jarmo                 Tulonen Heidi

Nevala Yrjö                      Lännenpää Mirko

Niemelä Kari                    Leppänen Marjut

Piitulainen Hannele          Silius- Haouari Nina

Pulakka Jukka                  Niemi Jari

Seppi Pirkko                     Männikkö Jaana

Tihveräinen Raimo           Murtola Eija

Vaara Pentti                      Kotalampi Katja

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kokouksessa läsnäolevat.