Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 9.6.2020

§ 19 Muut esille tulevat asiat 

TRE:1855/00.01.00/2020

Perustelut

1.  Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

1. Asia merkitään tiedoksi.