Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 9.6.2020

§ 17 Sote- ja maakuntauudistuksen tilanne pelastustoimen kannalta 

TRE:1857/09.05.00/2020

Perustelut

Koronaepidemian laannuttua ja toimintojen palauduttua osin kohti normaalia, on myös maakunta- ja soteuudistuksen työ aktivoitunut. Aiemmin kerrottuun tapaan maakunnan tehtävät rajoittuvat ensivaiheessa sote- ja pelastustoimen järjestämiseen. Lain valmistelussa hyödynnetään aiemman hallituskauden työtä ja kiinnitetään huomiota varsinkin perustuslakivaliokunnassa esille nousseisiin asiakokonaisuuksiin. Uudistuksen toiseen vaiheeseen tulevat jäämään sellaiset isot asiakokonaisuudet kuten maakuntien verotusoikeus ja valtionhallinnon muiden toimintojen (AVI, ELY) uudistaminen.

Maakuntauudistuksen ensimmäinen lakipaketti tullee lausuntokierrokselle juhannukseen mennessä, mutta kuitenkin niin, että lausuntoaikaa olisi syyskuulle asti. Tässä kokonaisuudessa on myös pelastustoimen lainsäädäntöä. Uudistuksen tavoitteena on lakien käsittely eduskunnassa vuoden 2021 aikana, maakuntavaalit vuoden 2022 aikana ja toimintojen siirto maakunnan tehtäväksi vuonna 2023.

Sote-pela -maakuntauudistus pitää sisällään 17 maakuntaa sekä Uudenmaan erillisratkaisuna viisi (5) itsehallintoaluetta, joilla on sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuu.

Muutoksen yhteydessä pelastustoimen rahoitus muuttuu siten, että maakunnan pelastustoimen rahoitus tulee valtiolta ja määräraha perustuu laskentaan. Tätä kirjoitettaessa on suunniteltu, että rahoituspohjana olisi vuoden 2021 rahoitus ja maakunnan pelastustoimen rahoitukseen vaikuttaa asukasmäärä, riskikerroin ja asukastiheys.

Pirkanmaan alueellinen valmistelu on keskittynyt pääasiassa sotevalmisteluun ja pelastustoimen osalta seuraava konkreettinen tekijä on asianomaisen lainsäädännön käsittely. Pelastuslaitoksella on edustus muutoksen johtoryhmissä ja muu organisoituminen tapahtuu sen mukaisesti, kun sisäministeriöstä tulee tietoa muutoksen rahoituksesta.

Yksityiskohtaisempi esitys soteuudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta annetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta merkitsee asian tiedoksi.