Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kokous 9.6.2020

§ 16 Talousarviokehys 2021 

TRE:3472/02.02.01/2020

Perustelut

Vuoden 2021 taloussuunnittelu alkoi Tampereen kaupungin talousjohdon kanssa 27.5.2020 pidetyllä kehysneuvottelulla. Tulevan vuoden talousarvion valmistelu noudattaa tasoltaan pääosin nykyistä linjaa. Kuntien maksuosuuksien ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valmiuskorvauksen kasvuksi arvioidaan kehyksessä keskimäärin kahden prosentin kasvua. Maksuosuudet jakautuvat asukasluvun perusteella, kunnittain kasvu on 0-3 prosenttia. Valtakunnalliset ICT-hankkeet sekä kaupungin tietohallinnon ICT-kustannuksien kasvu, vuokrakustannusten kasvu ja palkkaratkaisu vaikuttavat kustannuksia kasvattavasti. Palkkaratkaisun osalta kaupungin ohjeistus sen vaikutuksista puuttuu ja laskenta on tehty erittäin alustavan arvion perusteella. Bruttoinvestoinneiksi esitetään 2,6 miljoonaa euroa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen investointitaso on viime vuosina ollut valtakunnallisessa tarkastelussa hyvin maltillinen. Kaluston iästä johtuva uusintatarve on ennallaan, lisäksi uuden hybridiyksikön toiminnan aloittaminen turvataan alkuvuonna 2021 tapahtuvalla investoinnilla.

Hybridiyksiköt ovat tarkoitettu niihin maaseutualueen kuntiin, joissa tehtävämäärät ovat vähäisiä ja toimintavalmiuden ylläpitäminen sopimushenkilöstön kanssa, eritoten päiväsaikaan, on haasteellista. Vuonna 2021 hybridiyksikkö aloittaa toimintansa Urjalassa.

Tuottavuutta pyritään parantamaan uuden henkilöstösuunnittelujärjestelmän hankkimisella. Myös onnettomuuksien ennaltaehkäisyn asiakirjavalvonnan tehostaminen, riskikohteisiin keskittyminen ja kohteiden omien tarkastustoimien auktorisoiminen tehostavat toimintatapoja. Koulutuspaloaseman ja osaamisen kehittämisen kehittäminen jatkuu turvaten henkilöstön osaamisen laadun ja suunnitelmallisen kehittämisen. Hallinnon osalta työskentelytapoja tullaan monimuotoistamaan niin, että etätyöskentely lisääntyy. Tämä vaikuttaa mm. tulevaan toimitilasuunnitteluun tilatarvetta vähentämällä.

Taloussuunnitelmakaudella varaudutaan asemaverkoston kehittämiseen toimintavalmiuden turvaamiseksi ja osin ikääntyneiden kiinteistöjen korvaamiseksi. Vuoden 2021 aikana etenevät Hämeenkyrön ja Urjalan paloasemahankkeet alun viivästyksestä huolimatta siten, että molempia ollaan rakentamassa kyseisenä vuotena. Tampereen kaupungin alueella on käynnistynyt kaksi (2) paloasemahanketta, jotka ajoittuvat suunnittelun ja toteutuksen osalta siten, että käyttöönotto on vuosina 2023 - 2024. Paloasemat sijoittuvat Nekalaan ja Tesomalle ja ensimmäinen niistä korvaa osin keskuspaloaseman nykyisiä, käytöstä poistettavia tiloja ja toinen on henkilöstöineen uusi paloasema.
Pirkanmaan pelastuslaitos noudattaa jatkossakin tiukkaa kulukuria, se on toimintansa aikana pystynyt hyvin pysymään talousarvion raameissa.

Talousarvioasian tarkempi esittely annetaan kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta toteaa kehysneuvotteluissa sovitut lähtökohdat Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvioksi 2021 ja merkitsee asian tiedoksi.