Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 20.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne 

TRE:1389/12.03.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala, p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Museonjohtaja esittelee näyttelyiden valmistelun nykytilanteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Päivi Loimaala, Museonjohtaja

Johtokunta merkitsee tiedoksi museonjohtajan selvityksen näyttelytoiminnan suuntaviivoista ja tekee sitä koskien tarpeellisiksi katsomansa päätökset jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin selvitys tiedoksi ja valtuutettiin museonjohtaja jatkamaan tulevien näyttelyjen valmistelua.