Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 21.12.2021

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

 

Päätösehdotus oli

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Nieminen ja Sohvi Sirkesalo.