Sara Hildenin taidemuseon johtokunta, kokous 24.11.2020

§ 41 Talousarvion seurantaraportti 1-10 2020 

TRE:1472/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Loimaala Päivi, Museonjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

museonjohtaja Päivi Loimaala p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

museonjohtaja Päivi Loimaala p. 040 580 6552, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Sara Hildénin taidemuseon talous on hyvässä kunnossa. Koronapandemian johdosta museo oli suljettuna yleisöltä 17.3.-31.5.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu 70.000 euron avustus kiinniolosta aiheutuneiden tulojen menetyksen vuoksi.

Toimintamenoja on myös säästynyt, koska ulkomainen näyttely saatiin siirrettyä ilman kustannuksia. Henkilöstö- ja palveluidenostomenoissa on saatu myös säästöjä aikaiseksi.

Museon toimintakate on 31.10.2020 tilanteessa 0,312 milj. euroa budjetoitua parempi.

Investointien määrä tarkasteluhetkellä on 44.305 euroa.

Kävijämäärä 31.10.2020 oli 21.775.

Tilinpäätöksen tuloksen ennustetaan toteutuvan 0,15 milj. euroa positiivisena. Investointien ennustetaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Loimaala Päivi, Museonjohtaja

Hyväksytään talousarvion seurantaraportti 1-10 2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.