Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 81 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Lautakunnan toiminnan painopisteet 2021 -työpaja, noin kello 16.00-17.30 (Heidi Ilvonen, Harri Jurvela, Vesa-Matti Kangas, Jaakko Laurila, Pirkko Lindberg, Pekka P. Paavola, Elli Rasimus ja Mika Vuori)
  • Koronavirus-tilannekatsaus

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Suunnittelija Heidi Ilvonen, kehittämispäällikkö Harri Jurvela, controller Vesa-Matti Kangas, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola ja palvelupäällikkö Elli Rasimus sekä suunnittelupäällikkö Mika Vuori olivat asiantuntijoina paikalla Lautakunnan toiminnan painopisteet 2021 -työpajan ajan.

Kaupunginhallituksen edustaja Sirpa Pursiainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)