Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 84 Koivistontie 31 vuokrakustannusten vaikutus perusopetuksen käyttötalouteen 

TRE:3557/02.02.01/2020

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Palvelujohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Koordinaattori Elina Kalliohaka, puh. 040 486 4918, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Päiväkotien ja koulujen osalta väistötilatarpeet ja -kustannukset avataan aina kunkin perusparannus- tai uudiskohteen tarveselvityksessä. Mikäli väistötiloihin joudutaan siirtymään yllättäen, ei käyttötalouden mahdolliseen menojen lisäykseen ole voitu varautua.

Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat aikaisemmin maksaneet vuokran vakituisesta päiväkodista tai koulusta, vaikka toiminta olisi siirtynyt perusparannuksen tms. vuoksi väistötiloihin. Vuoden 2019 alusta alkaen vuokra on peritty kasvatus- ja opetuspalveluilta siitä tilasta, missä toimitaan. Mikäli päiväkoti tai koulu toimii väistötiloissa, peritään vuokra väistötilasta. Pääsääntöisesti väistötilan vuokra on suurempi kuin varsinaisen tilan vuokra, jolloin kasvatus- ja opetuspalveluiden vuokramenot kasvavat.

Härmälän koulutalon sisäilmasto-ongelman merkitystä arvioitaessa on todettu, että mikäli rakennuksen vaatimia korjauksia ei ole mahdollista tehdä kesän 2020 aikana, suosittelee arvioinnin tehnyt työryhmä väistötiloihin siirtymistä. Talonrakennusohjelmassa Härmälän koulutalon perusparannus on suunniteltu vuosille 2024-2025.

Härmälän koulutalon oppilaat siirtyvät väistötiloihin lukuvuoden 2020-2021 alusta. Hatanpään kouluun kuuluu Hatanpään, Härmälän ja Talvitien koulutalot. Härmälän koulutalossa on 0-6.-luokan oppilaat ja Hatanpään koulutalossa 7-9-luokan oppilaat. Yläkoulun oppilaat tulevat lähes koko Etelän palvelualueelta. Tästä syystä on perusteltua siirtää yläkoulun oppilaat Koivistontie 31:seen ja Härmälän koulutalon (0-6lk) oppilaat Hatanpään koulutaloon.

Koivistontie 31 vuokra on 540 009,67 euroa / vuosi ja Härmälän koulutalon 280 404,60 euroa / vuosi. Koivistontien vuokran laskutus alkaa 1.8.2020 ja Härmälän koulutalon vuokranmaksu päättyy 31.7.2020. Vuonna 2020 perusopetuksen vuokrakustannukset nousevat 108 168,78 euroa. Jatkossa kokovuotinen vuokramuutos on + 259 605,07 euroa /vuosi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Koivistontie 31 vuokrakustannusten vaikutus perusopetuksen käyttötalouteen merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Koordinaattori Elina Kalliohaka oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lauri Savisaari, Kristiina Järvelä, Ville Raatikainen, Elina Kalliohaka

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)