Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 79 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • suunnittelija Heidi Ilvonen, kehittämispäällikkö Harri Jurvela, controller Vesa-Matti Kangas, kehittämispäällikkö Jaakko Laurila, kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, palvelupäällikkö Elli Rasimus, suunnittelupäällikkö Mika Vuori § 81 ajaksi
  • koordinaattori Elina Kalliohaka § 83 ja 84 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)