Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 91 Tiedotusaineisto 

TRE:8043/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Kaunisto Kalle, Hallintosihteeri

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Kalle Kaunisto, puh. 040 485 1059, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut tiedoksi seuraavat asiat:

  • Tanssistudio Paljetin Kimallus Ky, lopettamisilmoitus
  • Lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen hankehakemus, sosiaali- ja terveyslautakunta 4.6.2020 § 64

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)