Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 11.6.2020

§ 92 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 58 Hyhkyn koulun väistötilojen AV-järjestelmän hankinta, 13.05.2020
§ 66 Hippoksen päiväkodin lastenkalusteiden hankinta, 20.05.2020
§ 67 Mustametsän päiväkodin lastenkalusteiden hankinta, 20.05.2020

Kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja
§ 8 Kirjastojen aukioloajat 1.6. - 31.8.2020, 27.05.2020

Kulttuuri- ja taideyksikön johtaja
§ 80 Tampere Filharmonian konserttiohjelmiston hyväksyminen kaudelle 2020-2021, 18.05.2020

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 62 Taajamatraktori suorahankintana, 19.05.2020
§ 55 Tampereen Voimailijat ry:ltä perittävä Nääshallin painisalin käyttövuoromaksu, 12.05.2020
§ 56 Tampereen Painiseura ry:ltä perittävä Nääshallin painisalin käyttövuoromaksu, 12.05.2020
§ 57 Koovee ry:ltä perittävä Nääshallin painisalin käyttövuoromaksu, 12.05.2020
§ 59 Ottelu- ja kilpailumaksut Covid-19 -taudin aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen, 18.05.2020
§ 60 Liikunnan projektituki - Black Eagle Taekwon-Do ry, 18.05.2020
§ 61 Muutos päätökseen: Liikunnan projektituki - Tampereen Tennisseura ry, 18.05.2020
§ 63 Tampereen uintikeskuksen ja maauimalan kahvilan vuokra ja lipunmyynnistä maksettava korvaus, 20.05.2020
§ 68 Liikunta- ja nuorisoyksikköön siirretyn Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustuksen myöntäminen tuotantotukena, 29.05.2020
§ 69 Liikunta- ja nuorisoyksikköön siirrettyjen avustushakemusten käsittely tuotantotukena, 29.05.2020
§ 58 Liikunta- ja nuorisoyksikön asiakaspalvelun palveluajat 1.6.2020 alkaen, 18.05.2020
§ 64 Uimahallien ja maauimalan aukiolojat kesällä 2020, 20.05.2020
§ 65 Vuoreksen liikuntapuistossa sijaitsevan huoltorakennuksen vuokraaminen, 28.05.2020
§ 66 Alkoholijuomien myyntioikeus Pyynikin urheilukentällä 11.7.2020 - Tampereen Peli-Toverit ry, 29.05.2020
§ 67 Hinnan määrittäminen Koulukadun urheilukentällä järjestettävälle tapahtumalle, 29.05.2020
§ 70 Tampereen harjoitusjäähallin vuokrasopimuksen uusiminen Koovee Jääkiekko ry:n kanssa, 8.6.2020
§ 71 Tampereen jäähallin vuokrasopimus Ilves Hockey Oy:n kanssa, 8.6.2020
§ 72 Tampereen jäähallin vuokrasopimus Tamhockey Oy:n kanssa, 8.6.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely
Esittelijä lisäsi lautakunnan käsittelyyn seuraavat liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan päätöspöytäkirjat:

§ 70 Tampereen harjoitusjäähallin vuokrasopimuksen uusiminen Koovee Jääkiekko ry:n kanssa, 8.6.2020
§ 71 Tampereen jäähallin vuokrasopimus Ilves Hockey Oy:n kanssa, 8.6.2020
§ 72 Tampereen jäähallin vuokrasopimus Tamhockey Oy:n kanssa, 8.6.2020

Puheenjohtaja totesi näin muutetun esityksen toimivan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)