Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 143 Vaatimus palvelusetelipäätökseen perustuvien asiakasmaksujen palauttamisesta (Salassa pidettävä)

JulkL (621/1999) 24.1 §:n 23-kohta