Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 137 Valtuustoaloite Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi Tampereen kouluissa - Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmä 

TRE:2306/12.00.01/2021

Valmistelija

  • Järvelä Kristiina, Perusopetusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Opetuspäällikkö Ulla Ojalammi, puh. 050 428 3044, vastaava rehtori Ville Raatikainen, puh. 040 576 8949, vastaava Petri Peltonen, puh. 050 5258561, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmät  ovat esittäneet 22.3.2021 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki ottaisi Etelä-Karjalan mallin käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi Tampereen kouluissa. 

Tampereen kouluilla on käytössään monia erilaisia toimintatapoja ja -malleja oppilaiden välisen kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Viimeisimpänä on otettu käyttöön SOMETURVA- sovellus (kaikki vuosiluokkien 7-9 oppilaat) sosiaalisen median ongelmien ratkaisuun. Väkivalta- ja muissa lainvastaisissa tilanteissa koulut ovat aina yhteydessä Sisä-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan ryhmään. 

Tampereella on myös Sisä-Suomen poliisin järjestämä Ankkuritoiminta tällä hetkellä alle 15-vuotiaille kohdistettu varhaisen puuttumisen toimintamalli, jolla pyritään ehkäisemään alaikäisten rikollista käyttäytymistä sekä perhe- ja lähisuhdeväkiväkivaltaa. Työryhmä toimii moniammatillisesti.  Mukana ovat poliisi ja sosiaalipäivystys sekä sovittelutoimisto. Tarvittaessa työryhmä ohjaa avun tarvitsijoita myös muuhun tuen ja avun piiriin. 

Etelä-Karjalan malli pohjautuu nopeaan puuttumiseen, jossa selvästi lainvastaiset teot siirretään suoraan poliisin tai muiden viranomaisten käsiteltäväksi. Tavoitteena on napakalla puuttumisella ennaltaehkäistä teon uusiminen. Toimintamallissa tehdään rikosilmoitus, jonka jälkeen tekijä ohjataan Vintiöt -keskusteluryhmään. Keskusteluun osallistuvat tekijän ja uhrin lisäksi molempien huoltajat, poliisi ja nuorten oikeusedustaja. 

Toimintamallin ja -ohjeiden luomiseen tarvitaan yhteistä keskustelua monen toimijan kanssa. Ankkuritoiminnan edelleen kehittäminen voisi olla nopein ja tehokkain tapa edetä koululaisten lainvastaiseen toimintaan puuttumisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Perusopetuksen turvatyöryhmä selvittää mahdollisuutta toimintamallin valmisteluun. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Tampereen valtuustoryhmien valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnoissa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)