Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 139 Valtuustoaloite palveluiden tarjoamisen prosessin luomiseksi Sorsapuistoon erityisesti seuroille ja järjestöille - Anne-Mari Jussila 

TRE:7637/00.00.01/2020

Valmistelija

  • Paavola Pekka P., Liikunta- ja nuorisojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liikunta- ja nuorisojohtaja Pekka P. Paavola, puh. 050 554 5831, etunimi.p.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Noora Jalonen, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Anne-Mari Jussila esittää 13.12.2020 tekemässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki kehittää laajalla yhteistyöllä useiden sidosryhmien kanssa Sorsapuistoon erityisesti yleishyödyllisille yhteisöille prosessin, joka määrittää erilaisten palveluiden tarjonnan reunaehdot käytäntöineen ja fasiliteetteineen niin, että palveluita kyettäisiin tarjoamaan viimeistään vuoden 2021 syksyllä.

Liikunnan ja nuorison palveluryhmään on tullut paljon kyselyjä ja halukkuutta myyntipisteiden pitämiseksi Sorsapuiston kenttäalueelle. Tavoitteena on järjestää syksyllä 2021 avoin palvelutarjonnan haku, johon kaikki halukkaat voivat osallistua. Tarjouksista valitaan tasapuolisella tavalla tila- ym. ratkaisut huomioiden palvelujen tarjoajat talvikaudelle 2021 - 2022.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Anne-Mari Jussilan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)