Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 144 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Liikunta- ja nuorisojohtaja
§ 113 Muutos Tanssiseura Spiral ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksuun, 22.09.2021
§ 114 Tanssiseura Swing Team ry:n Ikurin liikuntahallin käyttökorvaus, 22.09.2021
§ 115 Muutos Tampereen Sisu ry:n Ikurin liikuntahallin käyttömaksuun, 22.09.2021
§ 117 Liikunnan projektituki - Rantaperkiön Isku ry, 01.10.2021
§ 119 Liikunnan projektituki - Tampereen Curling ry, 04.10.2021
§ 120 Fimlab Laboratoriot Oy:ltä perittävä Tampereen jäähallin pysäköintialueen käyttökorvaus, 04.10.2021

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)