Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.5.2020