Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.5.2020

§ 73 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia) 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Ehkäisevä päihdetyö (Johanna Riippi ja Nora Salmijärvi)
  • Julkinen taide Tampereella (Suvi-Mari Eteläinen ja Janne Kauppinen)
  • Koronaviruksen vaikutukset sivistys- ja kulttuuripalveluissa (Kristiina Järvelä ja Lauri Savisaari)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely
Kokoelmapäällikkö Suvi-Mari Eteläinen, museoamanuenssi Janne Kauppinen, hyvinvointikoordinaattori Johanna Riippi ja erityisohjaaja Nora Salmijärvi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)