Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.5.2020

§ 77 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue
§ 12 Yhdenvertaisesti sinun -kerta-avustusten myöntäminen, 16.04.2020

Kasvatus- ja opetusjohtaja
§ 49 Lastenkuljetukseen soveltuvien sähköavusteisten pyörien vuokraus, 24.04.2020
§ 50 Puistokoulu Vuoreksen AV-järjestelmähankinta, 24.04.2020
§ 51 Hippoksen päiväkodin AV-järjestelmän kokonaishankinta, 24.04.2020
§ 52 Hankintaoikaisu koskien Mustametsän päiväkodin AV-järjestelmän kokonaishankinnasta, 04.05.2020

Liikunta- ja nuorisoyksikön johtaja
§ 44 Liikunnan projektituki - Uinti Tampere ry, 30.04.2020
§ 45 Liikunnan projektituki - Ilves Edustus Oy, 04.05.2020
§ 46 Liikunnan projektituki - Pirkka-Melojat ry, 04.05.2020
§ 47 Liikunnan projektituki - Tampereen Tennisseura ry, 04.05.2020
§ 48 Liikunnan projektituki - Tampereen Sisu ry, 04.05.2020
§ 49 Liikunnan projektituki - Rantaperkiön Isku ry, 04.05.2020
§ 50 Liikunnan projektituki - Tampereen Karateseura Seigokan ry, 04.05.2020
§ 51 Liikunnan projektituki - Tampereen Pyrintö ry, 04.05.2020
§ 52 Liikunnan projektituki - Tampereen Kickboxing ry, 04.05.2020
§ 53 Liikunnan projektituki - Tampereen Pyrintö ry, 04.05.2020
§ 43 Tampereen uintikeskuksen ja Tesoman uimahallin lipunmyynnistä maksettava korvaus, 17.04.2020

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)