Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

§ 106 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Johtaja Lauri Savisaaren katsaus ajankohtaisiin asioihin:

  • Ehkäisevän päihdetyön toimeenpanosuunnitelma / Minna Kunnas (PirSOTE-hanke) & Johanna Heine (Valo-Valmennus ry)
  • Vuoden 2023 talousarviovalmistelun tilannekatsaus
  • Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman täsmennykset
  • Retkiluistelun tulevaisuus
  • Peltolammi-Multisilta lähiöohjelma ja suunnitelma Kaukajärven ja Annalan lähiöohjelmasta / Henna Kuitunen

 

Kokouskäsittely

Projektisuunnittelija Minna Kunnas (PirSOTE-hanke), aluepäällikkö Johanna Heine (Valo-Valmennus ry) ja projektipäällikkö Henna Kuitunen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)