Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

§ 110 Kisapuiston päiväkodin hankesuunnitelma  

TRE:4912/10.03.07/2020

Kokouskäsittely

Esittelijä Lauri Savisaari poisti asian esityslistalta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)