Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 14.6.2022

§ 105 Läsnäolo- ja puheoikeudet 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Savisaari Lauri, Johtaja

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tässä kokouksessa seuraavasti:

  • Projektisuunnittelija Minna Kunnas (PirSOTE-hanke), aluepäällikkö Johanna Heine (Valo-Valmennus ry) ja projektipäällikkö Henna Kuitunen § 106 ajaksi
  • Controller Vesa-Matti Kangas § 107 ajaksi
  • Kehittämiskoordinaattori Monika Sola § 109 ajaksi
  • Koordinaattori Elina Kalliohaka § 111 ajaksi
  • Koordinaattori Anne Ruusuvuori § 113 ajaksi
  • Opetusjohtaja Petri Peltonen § 114 ja § 115 ajaksi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)